Jun
27
Sun
Week 1: Father/Son 1
Jun 27 @ 3:00 pm – Jun 30 @ 10:30 am
Jun
30
Wed
Week 1: Father/Son 2
Jun 30 @ 3:00 pm – Jul 3 @ 10:30 am
Jul
4
Sun
Week 2: Junior Camp (Grades 3-6)
Jul 4 @ 3:00 pm – Jul 10 @ 10:30 am
Week 2: Senior Camp (Grades 7-12)
Jul 4 @ 3:00 pm – Jul 10 @ 10:30 am
Jul
11
Sun
Week 3: Boundary Waters Base Trip (Grade 9-12)
Jul 11 @ 3:00 pm – Jul 17 @ 10:30 am
Week 3: Junior Camp 2 Half-Week (Grades 3-6)
Jul 11 @ 3:00 pm – Jul 14 @ 10:30 am
Week 3: Junior Camp Full Week (Grades 3-6)
Jul 11 @ 3:00 pm – Jul 17 @ 10:30 am
Jul
18
Sun
Week 4: Junior Camp (Grades 3-6)
Jul 18 @ 3:00 pm – Jul 24 @ 10:30 am
Week 4: Senior Camp (Grades 7-12)
Jul 18 @ 3:00 pm – Jul 24 @ 10:30 am
Week 4: Whitewater Base Trip (Grades 8-12)
Jul 18 @ 3:00 pm – Jul 24 @ 10:30 am
Jul
25
Sun
Week 5: Climbing Base Camp (Grades 8-12)
Jul 25 @ 3:00 pm – Jul 31 @ 10:30 am
Week 5: Senior Camp (Grades 7-12)
Jul 25 @ 3:00 pm – Jul 31 @ 10:30 am
Aug
1
Sun
Week 6: Junior Camp (Grades 3-6)
Aug 1 @ 3:00 pm – Aug 7 @ 10:30 am
Week 6: Senior Camp (Grades 7-12)
Aug 1 @ 3:00 pm – Aug 7 @ 10:30 am
Week 6: Trail Biking Base Trip (Grades 8-12)
Aug 1 @ 3:00 pm – Aug 7 @ 10:30 am
Aug
8
Sun
Week 7: Father/Son
Aug 8 @ 3:00 pm – Aug 11 @ 10:30 am