Jun
26
Sun
Week 1: Father/Son 1
Jun 26 @ 3:00 pm – Jun 29 @ 10:30 am
Jun
29
Wed
Week 1: Father/Son 2
Jun 29 @ 3:00 pm – Jul 2 @ 10:30 am
Jul
3
Sun
Week 2: Junior Camp (Grades 3-6)
Jul 3 @ 3:00 pm – Jul 9 @ 10:30 am
Week 2: Senior Camp (Grades 7-12)
Jul 3 @ 3:00 pm – Jul 9 @ 10:30 am
Jul
10
Sun
Boundary Waters Canoe Trip (Grades 9+)
Jul 10 @ 4:23 am – Jul 16 @ 5:23 am
Week 3: Junior Camp 2 Half-Week (Grades 3-6)
Jul 10 @ 3:00 pm – Jul 13 @ 10:30 am
Week 3: Junior Camp Full Week (Grades 3-6)
Jul 10 @ 3:00 pm – Jul 16 @ 10:30 am
Jul
17
Sun
Week 4: Junior Camp (Grades 3-6)
Jul 17 @ 3:00 pm – Jul 23 @ 10:30 am
Week 4: Senior Camp (Grades 7-12)
Jul 17 @ 3:00 pm – Jul 23 @ 10:30 am
Week 4: Whitewater Base Camp (Grades 8-12)
Jul 17 @ 3:00 pm – Jul 23 @ 10:30 am
Jul
24
Sun
Week 5: Climbing Base Camp (Grades 8-12)
Jul 24 @ 3:00 pm – Jul 30 @ 10:30 am
Week 5: Senior Camp (Grades 7-12)
Jul 24 @ 3:00 pm – Jul 30 @ 10:30 am
Jul
31
Sun
Week 3: Junior Camp (Grades 3-6)
Jul 31 @ 3:00 pm – Aug 6 @ 10:30 am
Week 6: Senior Camp (Grades 7-12)
Jul 31 @ 3:00 pm – Aug 6 @ 10:30 am
Week 6: Trail Biking Base Camp (Grades 8-12)
Jul 31 @ 3:00 pm – Aug 6 @ 10:30 am
Aug
7
Sun
Week 7: Father/Son
Aug 7 @ 3:00 pm – Aug 10 @ 10:30 am